sosenteriet logo bilde med oransj og hvi

SOSENTERIET -KLYNGESAMARBEID FOR SOSIALT ENTREPRENØRSKAP I VESTFOLD OG TELEMARK

Sosenteriet er et klyngesamarbeid for samskaping og sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark. Vi samarbeider med partnere i privat, frivillig og offentlig sektor.

 

Her finner du oversikt over våre sosiale entreprenører.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Gjennom å samskape nye og bedre løsninger,  øker sosiale entreprenører innovasjonstakten i norske kommuner og næringsliv. Vår felles utvikling av nye løsninger  skaper bedre effekt for innbyggerne, kommunen og næringslivet.

Evnen til å involvere innbyggere, næringsliv frivillige og sosiale entreprenører er sentralt i utviklingen av bærekraftige velferdssamfunn.

Hvorfor bruke sosiale entreprenører?

Dersom man vil bidra til virksomheter som bruker overskuddet til bedring av samfunnet, bør du som bedrift eller kommune samarbeide med sosiale entreprenører.

Vekst for sosiale entreprenører kan være utvidelse av virksomheten for å nå flere mennesker, eller ansettelser av folk som ellers ville opplevd utenforskap.

Kanskje bidrar din handel til at det offentlige og entreprenøren sammen skaper smartere løsninger for innbyggerne, eller du gjør noe for miljøet?

AKTUELT I SOSENTERIET

mot-og-styrke (1).jpg
Søk tilskudd for sosiale entreprenører fra Sandefjord kommune.

Sted: NAV Sandefjord

Søknadsfrist: 01. April 2022

Tilskudd til Sosiale Entreprenører

​Hovedformålet med tilskuddsordningen er å fremme inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper i Sandefjord kommune.

Tilskuddsordningen ble vedtatt av formannskapet 3. desember 2018.

Søk her:

https://skjema.sandefjord.kommune.no/skjema/SAN056/Tilskudd_til_sosiale_entreprenrer

mot-og-styrke (1).jpg
Søkerkonferanse -vil du samarbeide med Sandefjord kommune om å gjøre en forskjell?

Sted: NAV Sandefjord

Tidspunkt: 30. November 2021 kl 13.30-15.30

Søkerkonferanse

Sosenteriet. og Sandefjord kommune inviterer deg som har en ny løsning til å bli bedre kjent med kommunens behov og å vise frem din ide. 

Interessert?

Jobber du i offentlig sektor og har lyst til å delta på lærings laboratorier? Er du sosial entreprenør og tror du kan være me då gjøre en forskjell i Sandefjord?

Påmelding:

postkassesosenteriet@gmail.com

tlf: 96012902

glad mann hopper.jpg
Økt kunnskap om sosialt entreprenørskap blant ungdom

Sted: Høsten 2021

Tidspunkt: Løpende

Undervisning for elever i videregående opplæring 

Denne høsten har Sosenteriet fasilitert workshops om Sosialt entreprenørskap for elever ved Svgs. Målet har vært å øke kunnskap om sosiale problemer og viktigheten av den sosiale bunnlinja i forretningsdrift.  

 Interessert i innlegg på din skole? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

download (34).png
Sosenteriet og Universitetet i Sør Øst Norge bygger økosystem for sosialt entreprenørskap

Sted: Vestfold og Telemark

Tidspunkt: 2021

Økosystem for sosialt entreprenørskap

Sosenteriet. skal i 2021 være med å bygge et økosystem for å bedre vekstvilkår og samarbeid mellom kommuner og sosial entreprenører. 

Interessert?

Jobber du i offentlig sektor og har lyst til å delta på lærings laboratorier? 

Er du sosial entreprenør og vil vite mer?

Ta kontakt på:

postkassesosenteriet@gmail.com

tlf: 96012902

Foskjellige_folk_sirkel_web.jpg
Etablereropplæring for innvandrere
Hvordan skal det se ut i fremtiden?

Sted: Vestfold og Telemark

Tidspunkt: oktober 2020-januar 2021

Morgendagens gründertilbud for innvandrere 

Sosenteriet er prosjektpartner i prosjektet Global Gründerklubb. Der vi sammen med Etablerertilbudet i Vestfold og Telemark, NAV, universitetet i Sør øst Norge og gründere med innvandrerbakgrunn  skal jobbe med å utvikle en guide med prinsipper for et bedre etablerertilbud for innvandrere. 

Prosjektet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

 Interessert? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

sosenteriet logo bilde med oransj og hvi
Vil du være med å spille inn hvordan kommuner skal jobbe med sosialt entreprenørskap i 2021?

Sted: Gründeriet, Sandefjord

Tidspunkt: 11.11 kl 11.00

Innspillsmøte -sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark

Vi samler sosiale entreprenører i regionen vår for å sammen utforme et innspills notat til administrasjon og politikere i regionen vår. Målet er å skape bedre politikk for å tilrettelegge for sosial innovasjon. 

 Interessert? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

mot-og-styrke (1).jpg
Vil du samarbeide med Sandefjord kommune om sosiale entreprenørskapsprosjekter?

Sted: Sandefjord

Tidspunkt: 15.03.21

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Sandefjord kommune har som første kommune i Norge en egen tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap.  

Tilskuddet skal brukes til Prosjekter/tiltak som fremmer inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper. Det det kna søkes om støtte til drift av prosjekter/tiltak, innkjøp av nødvendig utstyr m.m 

Interessert?

Les mer på kommunens hjemmesider: 

https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Tilskudd-og-stotteordninger/kulturtilskudd/#heading-h3-7

 

Lykke til med søknaden! 

Image by Marvin Meyer
Kurs i måling av sosial effekt

Sted: Gründeriet 10/9 og 8/10 2020

Tidspunkt: 10-14

Måling av sosial virkning 

Hvordan skal vi sørge for å synliggjøre sosial virkning av våre aktiviteter? Vi vil gå gjennom enkle, praktiske verktøy for måling, som kan "bevise betydning" for samfunnet og individene vi jobber med.

Kurset passer for sosiale entreprenører, offentlig ansatte og frivillige som er opptatt av den "sosiale bunnlinjen". Ledes av sosiolog og sosial entreprenør Anita Fevang

 Interessert? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

bakgrunn.jpg
Fagsamling for Fagopplæringsnettverket på Østlandet

Sted: Gründeriet 5/3-2020

Tidspunkt: 10-14

Innovative ideer for fagopplæring for innvandrere:

Hvordan skal vi sørge for at det blir enklere å matche og utvikle ferdigheter som passer til behovet i arbeidsmarkedet?

Samlingen er for ansatte på integreringsfeltet. 

 Interessert? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

SAMARBEIDSPARTNERE

Sosenteriet har etablerer flere faglige og finansielle samarbeid for å kunne realisere vår målsetning om å få økt fokus og kunnskap på sosialt entreprenørskap i vår region.

VTFK.png
START.jpg
SANDEFJORD.png
grundernettverket-logo.png
USN_logo_rgb.png
SE senter.jpg
NAV.png