HVA ER SOSENTERIET?

Sosenteriet er et klyngesamarbeid for samskaping og sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark. Vi samarbeider med partnere i privat, frivillig og offentlig sektor.

 

Her finner du oversikt over våre sosiale entreprenører.

 

Hva er sosialt entreprenørskap?

Gjennom å samskape nye og bedre løsninger,  øker sosiale entreprenører innovasjonstakten i norske kommuner og næringsliv. Vår felles utvikling av nye løsninger  skaper bedre effekt for innbyggerne, kommunen og næringslivet.

Evnen til å involvere innbyggere, næringsliv frivillige og sosiale entreprenører er sentralt i utviklingen av bærekraftige velferdssamfunn.

Hvorfor bruke sosiale entreprenører?

Dersom man vil bidra til virksomheter som bruker overskuddet til bedring av samfunnet, bør du som bedrift eller kommune samarbeide med sosiale entreprenører.

Vekst for sosiale entreprenører kan være utvidelse av virksomheten for å nå flere mennesker, eller ansettelser av folk som ellers ville opplevd utenforskap.

Kanskje bidrar din handel til at det offentlige og entreprenøren sammen skaper smartere løsninger for innbyggerne, eller du gjør noe for miljøet?

AKTUELT I SOSENTERIET

Kurs i måling av sosial effekt

Sted: Gründeriet 10/9 og 8/10 2020

Tidspunkt: 10-14

Måling av sosial virkning 

Hvordan skal vi sørge for å synliggjøre sosial virkning av våre aktiviteter? Vi vil gå gjennom enkle, praktiske verktøy for måling, som kan "bevise betydning" for samfunnet og individene vi jobber med.

Kurset passer for sosiale entreprenører, offentlig ansatte og frivillige som er opptatt av den "sosiale bunnlinjen". Ledes av sosiolog og sosial entreprenør Anita Fevang

 Interessert? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

Fagsamling for Fagopplæringsnettverket på Østlandet

Sted: Gründeriet 5/3-2020

Tidspunkt: 10-14

Innovative ideer for fagopplæring for innvandrere:

Hvordan skal vi sørge for at det blir enklere å matche og utvikle ferdigheter som passer til behovet i arbeidsmarkedet?

Samlingen er for ansatte på integreringsfeltet. 

 Interessert? Ta kontakt med oss på: postkassesosenteriet@gmail.com 

Hvordan skal vi jobbe med sosialt entreprenørskap  i fremtiden?

Vi er invitert som delegat til innspillseminar på stortinget i januar. Formålet med seminaret er å legge bedre tilrette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for fremtiden. 

Vi vil veldig gjerne høre fra deg som har gode forslag til hvordan offentlige myndigheter kan gjøre det enklere å lykkes som sosial entreprenør og legge bedre tilrette for samskaping mellom sektorer. 

Send oss ditt innspill, så tar vi det med oss til sentrale myndigheter.

Innspill sendes til postkassesosenteriet@gmail.com innen 5/1.2020

Temafrokost om sosialt entreprenørskap

Hvor?

Cafe Vintage

Når?

11.12.2019 kl 8.30-10

For hvem?

Offentlig og privat næringsliv og andre med interesse for sosial innovasjon og samfunnsansvar.

Læringsverksted om sosialt entreprenørskap for ansatte på integreringsfeltet

Hvor?

NAV Skien

Når?

20.11.2019  kl 10-14.30

For hvem? 

Ansatte på integreringsfeltet i Vestfold-kommuner  som ønsker samarbeid med sosiale entreprenører -i forbindelse med TUKI-prosjektet i Sandefjord kommune.

Social start up -har du en sosial entreprenør i magen?

Hvor?

Gründeriet, Rådhusgata 26, Sandefjord

Når?

September 2019 (-feb 2020)

For hvem?

Sosiale entreprenører i en ide/utviklingsfase

Kontakt: postkassesosenteriet@gmail.com

PØLSE- OG INNVIELSESFEST - VI FEIRER UNGDOM, OG SAMARBEID MELLOM SOSIALE ENTREPRENØRER ?

Hvor?

Grunderiet, Sandefjord

Når?

07.06.19, kl 12-15.00

For hvem?

Ungdom, Sosiale Entreprenører og alle som er interessert.

SAMARBEIDSPARTNERE

Sosenteriet har etablerer flere faglige og finansielle samarbeid for å kunne realisere vår målsetning om å få økt fokus og kunnskap på sosialt entreprenørskap i vår region.

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark