© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark

HVA ER SOSENTERIET?

Sosenteriet er et klyngesamarbeid for samskaping og sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark. Vi samarbeider med partnere i privat, frivillig og offentlig sektor.

Her finner du oversikt over våre sosiale entreprenører.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Gjennom å samskape nye og bedre løsninger,  øker sosiale entreprenører innovasjonstakten i norske kommuner og næringsliv. Vår felles utvikling av nye løsninger  skaper bedre effekt for innbyggerne, kommunen og næringslivet.

Evnen til å involvere innbyggere, næringsliv frivillige og sosiale entreprenører er sentralt i utviklingen av bærekraftige velferdssamfunn.

Hvorfor bruke sosiale entreprenører?

Dersom man vil bidra til virksomheter som bruker overskuddet til bedring av samfunnet, bør du som bedrift eller kommune samarbeide med sosiale entreprenører.

Vekst for sosiale entreprenører kan være utvidelse av virksomheten for å nå flere mennesker, eller ansettelser av folk som ellers ville opplevd utenforskap.

Kanskje bidrar din handel til at det offentlige og entreprenøren sammen skaper smartere løsninger for innbyggerne, eller du gjør noe for miljøet?

HVA SKJER i SOSENTERIET?

Hvor?

Gründeriet, Rådhusgata 26, Sandefjord

Når?

September 2019 (-feb 2020)

For hvem?

Sosiale entreprenører i en ide/utviklingsfase

Kontakt: postkassesosenteriet@gmail.com

Social start up -har du en sosial entreprenør i magen?

Hvor?

Grunderiet, Sandefjord

Når?

20.10.19, kl 10 -14

For hvem?

Ungdom, 14 - 24 år og bedrifter som trenger gode folk

MIX & MATCH - Ungdom møter bedrifter som passer

Hvor?

Gründeriet, Sandefjord

Når?

15.05.19, kl 10-13

For hvem? 

Ansatte på integreringsfeltet i Vestfold-kommuner  som ønsker samarbeid med sosiale entreprenører -i forbindelse med TUKI-prosjektet i Sandefjord kommune.

Læringsverksted om sosialt entreprenørskap for kommuner i regionen

Hvor?

Grunderiet, Sandefjord

Når?

07.06.19, kl 12-15.00

For hvem?

Ungdom, Sosiale Entreprenører og alle som er interessert.

PØLSE- OG INNVIELSESFEST - VI FEIRER UNGDOM, OG SAMARBEID MELLOM SOSIALE ENTREPRENØRER ?

SAMARBEIDSPARTNERE

Sosenteriet har etablerer flere faglige og finansielle samarbeid for å kunne realisere vår målsetning om å få økt fokus og kunnskap på sosialt entreprenørskap i vår region.