ARBEID

Arbeid er en av våre viktigste verktøy for å motvirke fattigdom og utenforskap.

Vi som samfunn må bli flinkere til å bruke alle ressurser, og inkludere flere i arbeidslivet. Tilgang på arbeid gir personlig frihet og sosial mobilitet. Samtidig som arbeidslivsdeltakelse er viktig for å sikre at flest mulig er med å bidrar til at det offentlige får mange nok bidragsytere i arbeidet med å finansiere felles velferdsgoder. 

I oversikten finner du sosiale entreprenører som på ulike måter har nye løsninger for å inkludere flere i arbeidslivet.

Logo-Getacademy.jpg

GET Academy er en åpen praktisk og yrkesrettet IT-utviklerutdanning hvor man kan gå fra null forkunnskaper til jobb som IT-utvikler på 1,5 år. Vi har tungt fokus på 21st century skills og personlig oppfølging av den enkelte. Vi kobler sammen unge med digitale interesser med bedrifter med behov for IT-utviklere. Skolen er åpen for alle, blant annet har vi ingen krav om fullført videregående skole. Vi er mere opptatt av interesse og innsats enn at alle skal kunne det samme samtidig. 

Logo-Lovetannakademiet.jpeg

Løvetannakademiet er en ideell bedrift som skaper arenaer som gir unge tro på fremtiden, slik at de kan møte voksenlivet med selvtillit og mot til å takle livets utfordringer.

Alle hos oss har enten utdannelse og/eller personlig erfaring med psykisk uhelse, utenforskap eller andre utfordringer. 

Vi brenner for å bruke denne erfaringen til å skape ulike tilbud
som kan hjelpe andre som trenger støtte. 

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg
JOBBMOTIVERT.png

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

download (3)_redigert.jpg
offerfront2.png

VINTAGE BABY SOSIALE ENTREPRENØRER

Camilla Bilstad Johannessen

Redusere arbeidsledighet og marginalisering for innvandrerkvinner gjennom arbeid. Vintage Baby sosiale entreprenører bruker et sosiokulturelt perspektiv på læring. Vi har erfart at kvinner med lav formalkompetanse lærer bedre når man tar utgangspunkt i tidligere erfaringer og prøver å omsette den kompetansen kvinnene har med seg i arbeidslivet. Vi hever språk og arbeidslivskompetanse, sysselsetter kvinner fra målgruppen og leverer tjenester til bedrifter og privatkunder. 

Nedre Gokstadvei 17, 3228 Sandefjord

jørn_nytt_bilde_redigert.jpg

NEW USE

Jørn Hammelow-Berg

NewUse vil gjennom å tilby arbeid i sine verksteder lære opp innvandrermenn og unge i relevant arbeidsspråk og arbeidskultur for å oppnå en varig tilhørighet i det norske arbeidslivet.

Søm, tre og metallverksted i Kongensgate 3, Sandefjord

1534071709418.jpg
Krister portrett 2.jpg
logo-kopi.jpg

DU ER ANSATT!

Krister Lundbo

Kurs og Workshops - Hvordan lande drømmejobben? 

Få svar på hvordan skrive målrettet cv og søknad til spesifikk stilling/ firma/ bransje. Hvordan å bruke ulike presentasjons teknikker i fremstilling av dine ressurser. Hva er forskjellen på strukturert og ustrukturert intervju. Forskjellen på intervju hos private kontra stat og kommune. Hvordan svare på intervju spørsmål så du får fram dine styrker, erfaringer og motivasjon. Hvordan sikre fremgang når du har landet jobben. 

Thea Emilie D. Dille.jpg

MERK NORGE AS

Thea Emilie Dalen Dille, Sosial Gründer

MERK er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.