ARBEID

Arbeid er en av våre viktigste verktøy for å motvirke fattigdom og utenforskap.

Vi som samfunn må bli flinkere til å bruke alle ressurser, og inkludere flere i arbeidslivet. Tilgang på arbeid gir personlig frihet og sosial mobilitet. Samtidig som arbeidslivsdeltakelse er viktig for å sikre at flest mulig er med å bidrar til at det offentlige får mange nok bidragsytere i arbeidet med å finansiere felles velferdsgoder. 

I oversikten finner du sosiale entreprenører som på ulike måter har nye løsninger for å inkludere flere i arbeidslivet.

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

download (3)_redigert.jpg
offerfront2.png

VINTAGE BABY SOSIALE ENTREPRENØRER

Camilla Bilstad Johannessen

Redusere arbeidsledighet og marginalisering for innvandrerkvinner gjennom arbeid. Vintage Baby sosiale entreprenører bruker et sosiokulturelt perspektiv på læring. Vi har erfart at kvinner med lav formalkompetanse lærer bedre når man tar utgangspunkt i tidligere erfaringer og prøver å omsette den kompetansen kvinnene har med seg i arbeidslivet. Vi hever språk og arbeidslivskompetanse, sysselsetter kvinner fra målgruppen og leverer tjenester til bedrifter og privatkunder. 

Nedre Gokstadvei 17, 3228 Sandefjord

NEW USE

Jørn Hammelow-Berg

jørn_nytt_bilde_redigert.jpg

NewUse vil gjennom å tilby arbeid i sine verksteder lære opp innvandrermenn og unge i relevant arbeidsspråk og arbeidskultur for å oppnå en varig tilhørighet i det norske arbeidslivet.

Søm, tre og metallverksted i Kongensgate 3, Sandefjord

Krister portrett 2.jpg

DU ER ANSATT!

Krister Lundbo, Sosial gründer 

Kurs og Workshops - Hvordan lande drømmejobben? 

Få svar på hvordan skrive målrettet cv og søknad til spesifikk stilling/ firma/ bransje. Hvordan å bruke ulike presentasjons teknikker i fremstilling av dine ressurser. Hva er forskjellen på strukturert og ustrukturert intervju. Forskjellen på intervju hos private kontra stat og kommune. Hvordan svare på intervju spørsmål så du får fram dine styrker, erfaringer og motivasjon. Hvordan sikre fremgang når du har landet jobben. 

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark