BARN & UNGE

Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Forebygging er en investering vi ikke har råd til å la vær, både for den enkelte, familien og samfunnet.

Barnefattigdom, drop-out problematikk og ungdomsledighet er eksempler på hvordan vi som storsamfunn ikke klarer å gi barn og ungdom likeverdig oppvekstvilkår og muligheter. De sosiale entreprenørerene  i oversikten under har på ulike måter løsninger og verktøy for å møte disse utfordringene. 

hilde-dalen_size-medium.jpg

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

film symbol_redigert.png
Thea Emilie D. Dille.jpg

MERK NORGE AS

Thea Emilie Dalen Dille, Sosial Gründer

MERK er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.

download.png

TRYGG ØKONOMI

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor .

78860985_2500310543622952_83262839829708
81423521_2536431116677561_44131590922693

VGO STASJONEN

Tina Svendsen og Tone Ramberg, Sosiale Entreprenører

Vgo-stasjonen er et alternativ til offentlige etablerte utdanningsinstitusjoner, med yrkesfag som spesialfelt. Vgo-stasjonen veileder ungdom i alderen 15 til 30 år til å velge yrkesfag for å fullføre med fag- og svennebrev. Vgo-stasjonen kvalifiserer og følger opp ungdom fra utenforskap og til produktive liv med fullført videregående opplæring. Vår garanti er at vi ikke slipper ungdommen før ungdommen slipper oss."

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark