BARN & UNGE

Barn og unge er fremtidens viktigste ressurs. Forebygging er en investering vi ikke har råd til å la vær, både for den enkelte, familien og samfunnet.

Barnefattigdom, drop-out problematikk og ungdomsledighet er eksempler på hvordan vi som storsamfunn ikke klarer å gi barn og ungdom likeverdig oppvekstvilkår og muligheter. De sosiale entreprenørerene  i oversikten under har på ulike måter løsninger og verktøy for å møte disse utfordringene. 

hilde-dalen_size-medium.jpg
krem norge.png

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg

VERDIFAKTOR og FORELDREVERKTØY

Anita Fevang, Daglig leder

Vi i den digitale foreldreplattformen Foreldreverktøy, mener at ingen skal være i utenforskap. Vi skaper solide folk, som tåler motgang og livet.

Det gjør vi ved å oversette forskning og tungt fagstoff til forståelig hverdagsverktøy. Foreldrene får oppleve stoltheten som kommer med det å få til balansen mellom stødig lederskap og varme og omsorg.

Solide barn er onlinekurset for barneskoleforeldrene.

film symbol_redigert.png
download (3)_redigert.jpg
offerfront2.png

VINTAGE BABY SOSIALE ENTREPRENØRER

Camilla Bilstad Johannessen

Redusere arbeidsledighet og marginalisering for innvandrerkvinner gjennom arbeid. Vintage Baby sosiale entreprenører bruker et sosiokulturelt perspektiv på læring. Vi har erfart at kvinner med lav formalkompetanse lærer bedre når man tar utgangspunkt i tidligere erfaringer og prøver å omsette den kompetansen kvinnene har med seg i arbeidslivet. Vi hever språk og arbeidslivskompetanse, sysselsetter kvinner fra målgruppen og leverer tjenester til bedrifter og privatkunder. 

Nedre Gokstadvei 17, 3228 Sandefjord

Thea Emilie D. Dille.jpg

MERK NORGE AS

Thea Emilie Dalen Dille, Sosial Gründer

MERK er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.

jørn_nytt_bilde_redigert.jpg

NEW USE

Jørn Hammelow-Berg

NewUse vil gjennom å tilby arbeid i sine verksteder lære opp innvandrermenn og unge i relevant arbeidsspråk og arbeidskultur for å oppnå en varig tilhørighet i det norske arbeidslivet.

Søm, tre og metallverksted i Kongensgate 3, Sandefjord

1534071709418.jpg
Krister portrett 2.jpg
logo-kopi.jpg

DU ER ANSATT!

Krister Lundbo, Sosial gründer 

Kurs og Workshops - Hvordan lande drømmejobben? 

Få svar på hvordan skrive målrettet cv og søknad til spesifikk stilling/ firma/ bransje. Hvordan å bruke ulike presentasjons teknikker i fremstilling av dine ressurser. Hva er forskjellen på strukturert og ustrukturert intervju. Forskjellen på intervju hos private kontra stat og kommune. Hvordan svare på intervju spørsmål så du får fram dine styrker, erfaringer og motivasjon. Hvordan sikre fremgang når du har landet jobben. 

download.png

TRYGG ØKONOMI

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor.

Logo VgoSe.png
81423521_2536431116677561_44131590922693

VGO STASJONEN

Tina Svendsen og Tone Ramberg, Sosiale Entreprenører

VgoSentralen – et alternativ for ungdom

VgoSentralen jobber for at ungdom i alderen 15 – 29 år skal delta i samfunnet gjennom arbeid, utdanning eller opplæring. VgoSentralen kjenner til at det finnes unge mennesker i alderen 15 til 29 år som ikke deltar i samfunnet og som kanskje har gått seg vill i sin fremtidstro og planlegging av egen fremtid.

VgoSentralen vet det finnes muligheter og tilbyr oppfølging, støtte og påfyll av kunnskap om helse, sosial samhandling og fremtidige karrieremuligheter.