HELSE

God fysisk og mental helse er en forutsetning for deltakelse, livsmestring og livskvalitet.

 Blant FNs bærekraftsmål finer vi målet om å "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder." At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

I vår region har vi en vedvarende folkehelseutfordring. Sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap kan representere nye verktøy for 

hilde-dalen_size-medium.jpg

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

Thea Emilie D. Dille.jpg

MERK NORGE AS

Thea Emilie Dalen Dille, Sosial Gründer

MERK er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.

download.png

TRYGG Økonomi

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor .

78860985_2500310543622952_83262839829708
81423521_2536431116677561_44131590922693

VGO STASJONEN

Tina Svendsen og Tone Ramberg, Sosiale Entreprenører

Vgo-stasjonen er et alternativ til offentlige etablerte utdanningsinstitusjoner, med yrkesfag som spesialfelt. Vgo-stasjonen veileder ungdom i alderen 15 til 30 år til å velge yrkesfag for å fullføre med fag- og svennebrev. Vgo-stasjonen kvalifiserer og følger opp ungdom fra utenforskap og til produktive liv med fullført videregående opplæring. Vår garanti er at vi ikke slipper ungdommen før ungdommen slipper oss.

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark