HELSE

God fysisk og mental helse er en forutsetning for deltakelse, livsmestring og livskvalitet.

Blant FNs bærekraftsmål finer vi målet om å "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder." At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

I vår region har vi en vedvarende folkehelseutfordring. Sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap kan representere nye verktøy for 

1519901417188.jpg

GET Acadamy

GET Academy er en åpen praktisk og yrkesrettet IT-utviklerutdanning hvor man kan gå fra null forkunnskaper til jobb som IT-utvikler på 1,5 år. Vi har tungt fokus på 21st century skills og personlig oppfølging av den enkelte. Vi kobler sammen unge med digitale interesser med bedrifter med behov for IT-utviklere. Skolen er åpen for alle, blant annet har vi ingen krav om fullført videregående skole. Vi er mere opptatt av interesse og innsats enn at alle skal kunne det samme samtidig. 

hilde-dalen_size-medium.jpg
KREM NORGE.png

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg
JOBBMOTIVERT.png

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

Krister portrett 2.jpg
logo-kopi.jpg

DU ER ANSATT!

Krister Lundbo, Sosial gründer 

Kurs og Workshops - Hvordan lande drømmejobben? 

Få svar på hvordan skrive målrettet cv og søknad til spesifikk stilling/ firma/ bransje. Hvordan å bruke ulike presentasjons teknikker i fremstilling av dine ressurser. Hva er forskjellen på strukturert og ustrukturert intervju. Forskjellen på intervju hos private kontra stat og kommune. Hvordan svare på intervju spørsmål så du får fram dine styrker, erfaringer og motivasjon. Hvordan sikre fremgang når du har landet jobben. 

Thea Emilie D. Dille.jpg

MERK NORGE AS

Thea Emilie Dalen Dille, Sosial Gründer

MERK er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.

download.png

TRYGG Økonomi

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor .

Logo VgoSe.png
81423521_2536431116677561_44131590922693

VGO STASJONEN

Tina Svendsen og Tone Ramberg, Sosiale Entreprenører

VgoSentralen – et alternativ for ungdom

VgoSentralen jobber for at ungdom i alderen 15 – 29 år skal delta i samfunnet gjennom arbeid, utdanning eller opplæring. VgoSentralen kjenner til at det finnes unge mennesker i alderen 15 til 29 år som ikke deltar i samfunnet og som kanskje har gått seg vill i sin fremtidstro og planlegging av egen fremtid.

VgoSentralen vet det finnes muligheter og tilbyr oppfølging, støtte og påfyll av kunnskap om helse, sosial samhandling og fremtidige karrieremuligheter.