INKLUDERING

Inkludering er viktig for at vi skal få et samfunn med mangfoldighet, omsorg og fellesskapsfølelse.
 
Det å føle seg ekskludert har en rekke skadelige konsekvenser for individ og samfunn, for eksempel evne til læring og etterhvert arbeid, samt utfordringer med mental helse.

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

download (3)_redigert.jpg
offerfront2.png

VINTAGE BABY SOSIALE ENTREPRENØRER

Camilla Bilstad Johannessen

Redusere arbeidsledighet og marginalisering for innvandrerkvinner gjennom arbeid. Vintage Baby sosiale entreprenører bruker et sosiokulturelt perspektiv på læring. Vi har erfart at kvinner med lav formalkompetanse lærer bedre når man tar utgangspunkt i tidligere erfaringer og prøver å omsette den kompetansen kvinnene har med seg i arbeidslivet. Vi hever språk og arbeidslivskompetanse, sysselsetter kvinner fra målgruppen og leverer tjenester til bedrifter og privatkunder. 

Nedre Gokstadvei 17, 3228 Sandefjord

NEW USE

Jørn Hammelow-Berg

NewUse vil gjennom å tilby arbeid i sine verksteder lære opp innvandrermenn og unge i relevant arbeidsspråk og arbeidskultur for å oppnå en varig tilhørighet i det norske arbeidslivet.

Søm, tre og metallverksted i Kongensgate 3, Sandefjord

Krister portrett 2.jpg

DU ER ANSATT!

Kurs og Workshops - Hvordan lande drømmejobben? 

Få svar på hvordan skrive målrettet cv og søknad til spesifikk stilling/ firma/ bransje. Hvordan å bruke ulike presentasjons teknikker i fremstilling av dine ressurser. Hva er forskjellen på strukturert og ustrukturert intervju. Forskjellen på intervju hos private kontra stat og kommune. Hvordan svare på intervju spørsmål så du får fram dine styrker, erfaringer og motivasjon. Hvordan sikre fremgang når du har landet jobben. 

Krister Lundbo, Sosial gründer 

download.png

TRYGG ØKONOMI

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor 

78860985_2500310543622952_83262839829708
81423521_2536431116677561_44131590922693

VGO STASJONEN

Tina Svendsen og Tone Ramberg, Sosiale Entreprenører

Vgo-stasjonen er et alternativ til offentlige etablerte utdanningsinstitusjoner, med yrkesfag som spesialfelt. Vgo-stasjonen veileder ungdom i alderen 15 til 30 år til å velge yrkesfag for å fullføre med fag- og svennebrev. Vgo-stasjonen kvalifiserer og følger opp ungdom fra utenforskap og til produktive liv med fullført videregående opplæring. Vår garanti er at vi ikke slipper ungdommen før ungdommen slipper oss.

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark