ELDRE

Verdig alderdom og innovasjon i eldreomsorg er viktige satsinger for samfunnet. I tillegg til at ny teknologi kan representere nye muligheter og  økt livskvalitet.

 

Representerer den eldre delen av vår befolkning en viktig ressurs vi må ha ambisjoner om å foredle på en bedre måte.

.

hilde-dalen_size-medium.jpg

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

Espen Moe.jpg

MERK NORGE AS

Espen Moe, Sosial Gründer

MERK er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.

KRISTER 01 kopia_redigert.jpg

DU ER ANSATT!

Krister Lundbo, Sosial gründer 

Team-building med innhold! 

Få svar på hva, hvordan og hvorfor:

Kulturell kompetanse. Bevissthet om hvordan kulturelle forskjeller påvirker personer. Hvordan en oppfatter forskjeller. Mangfold i media.

Motivere deltakerne til å tenkte gjennom egen atferd og holdning til andre personer. Forståelse for egne fordommer. Identifisere mangfold i klassen/ på jobben/ i nærmiljøet. Undersøke hvordan stereotypier er utviklet, barrierer skapt, og misforståelser forstørret.

download.png

TRYGG ØKONOMI

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor .

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark