ELDRE

Verdig alderdom og innovasjon i eldreomsorg er viktige satsinger for samfunnet. I tillegg til at ny teknologi kan representere nye muligheter og  økt livskvalitet.

 

Representerer den eldre delen av vår befolkning en viktig ressurs vi må ha ambisjoner om å foredle på en bedre måte.

hilde-dalen_size-medium.jpg

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

KREM NORGE.png
anita-fevang-2-300x169_redigert.jpg
JOBBMOTIVERT.png

JOBBMOTIVERT

Anita Fevang, Daglig leder

Vi bidrar til og reduserer de negative  konsekvensene av fattigdom og sosial ekskludering, gjennom  tilgjengeliggjøring av akademisk kunnskap og forskning, «oversatt og  omgjort» til praktiske og enkle hverdagsverktøy som gir raske  resultater til barn, unge og familier som trenger det.

download.png

TRYGG ØKONOMI

Lars Findahl, Sosial Entreprenør

Trygg Økonomi har som formål å øke medbestemmelse og deltakelse i samfunnet ved å gi økt selvhjelp i form av opplæring i personlig økonomi. Trygg Økonomi holder faginnlegg og sertifiserer kursledere i privat og offentlig sektor .