MILJØ

Sosialt entreprenørskap handler ofte om å arbeide i en trippel bunnlinje. Det betyr at man måler resultater opp mot ikke bare økonomiske, men også sosiale og miljømessige faktorer.

Blant FNs bærekraftsmål finner man målet om å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

 

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi. 

hilde-dalen_size-medium.jpg

KREM Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv

Hilde Dalen, Gründer og eier

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge, og utvikler gjensidige partnerskap mellom målgruppene; brukere, ansvarlige aktører (ofte tjenestene),

næringsliv, akademia, forskere og innovatører.

KREM NORGE.png
jørn_nytt_bilde_redigert.jpg

NEW USE

Jørn Hammelow-Berg

NewUse vil gjennom å tilby arbeid i sine verksteder lære opp innvandrermenn og unge i relevant arbeidsspråk og arbeidskultur for å oppnå en varig tilhørighet i det norske arbeidslivet.

Søm, tre og metallverksted i Kongensgate 3, Sandefjord

1534071709418.jpg