top of page
image6.jpg
Veier til samarbeid

Informasjonshefte om sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor.

 

Utgitt av kommunal og moderniserings departementet.

 

sosent_800x450.jpg
Departementene
om SE

Høsten 2018 gav en tverrsektortell arbeidsgruppe på tvers av norske departement ut denne rapporten om samarbeid med sosiale entreprenører. 

 

Samskaping_-_ut_på_tur_-_tor_erling_naas
La oss gjøre det
sammen

Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon.

 

Praktisk håndbok for samarbeid om nye velferdsløsninger. Utgitt av KS i samarbeid med USN.

 

share-image-facebook.png
FERD -SE som finansieringsstrategi

FERD er et konsern som har gjort satsing på sosialt entreprenørskap til en integrert del av sin virksomhets strategi.

Finn informasjon om hvorfor og hvordan konsernet investerer i sosiale entreprenører.

 

ARTIKLER

bottom of page