Veier til samarbeid

Informasjonshefte om sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor.

 

Utgitt av kommunal og moderniserings departementet.

 

Departementene
om SE

Høsten 2018 gav en tverrsektortell arbeidsgruppe på tvers av norske departement ut denne rapporten om samarbeid med sosiale entreprenører. 

 

La oss gjøre det
sammen

Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon.

 

Praktisk håndbok for samarbeid om nye velferdsløsninger. Utgitt av KS i samarbeid med USN.

 

FERD -SE som finansieringsstrategi

FERD er et konsern som har gjort satsing på sosialt entreprenørskap til en integrert del av sin virksomhets strategi.

Finn informasjon om hvorfor og hvordan konsernet investerer i sosiale entreprenører.

 

sosenteriet logo bilde med oransj og hvi

E-POST: postkassesosenteriet@gmail.com

TLF.NR.: 960 12 902

ADR.: Dronningsgate 5-7, 3211 Sandefjord

ORG.NR.: 820 627 482

© 2019 SOSENTERIET -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark

  • Linkedin