top of page
AT-ease-Logo-Org.png

At Ease

Vi tilbyr tjenester innen sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø, karriereveiledning og livscoaching. Vi tilbyr kommuner tjenester innen folkehelse.

Ekspertbistand ved sykefravær er en ordning NAV forvalter. Inger Johanne er godkjent som Ekspert og At Ease tilbyr nå Ekspertbistand til både bedrifter og privatpersoner. Ekspertbistand er aktuelt ved langvarig og/ eller gjentagende sykefravær der situasjonen oppleves fastlåst, og der hjelp fra en nøytral person utenfra vurderes nyttig.


Målet med Ekspertbistanden er å finne løsninger og iverksette gode ordninger, slik at behovet for sykmelding opphører. NAV finansierer størstedelen av ordningen. 
 

For arbeidsgivere: Sykefravær utgjør store kostnader for bedrifter. Ifølge NHO koster en ukes sykefravær i snitt 17 000 kr. At Ease tilbyr tjenester innen forebygging av sykefravær. Vi tilbyr Ekspertbistand, HR-tjenester og arbeidsmiljøtiltak.


Vi baserer vårt arbeid på ny forskning innen arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser. Målet er å sammen utvikle et godt arbeidsmiljø der ansatte trives, produktiviteten øker og sykefraværet minker. Ny forskning viser at for hver krone man bruker på arbeidsmiljø, får man to igjen.
 

For privatpersoner: Hvordan er dagene dine, livet ditt og jobben din?
Ønsker du noen å snakke med? Inger Johanne hos At Ease møter deg med respekt og forståelse. Hun tilbyr livscoaching, karriereveiledning og hjelp med jobbsøking. Via ordningen Ekspertbistand får du tjenestene gratis. Dette er aktuelt for deg som er i jobb, men som opplever utfordringer med å være i jobben. Og som er, eller har vært, sykmeldt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Inger-Johanne-Rasmussen.jpeg

Inger Johanne Ihle Rasmussen

Telefon: 90 54 08 01

bottom of page