top of page
logo-kopi.jpg

Du er ansatt!

Rekrutteringsbyrået Du er ansatt! er opptatt av å sikre den gode kandidatreisen. Ved å ta i bruk nye digitale løsninger og skreddersy etter kundenes behov sørger vi for utmerket kandidatopplevelse, styrket Employer-branding og rett kandidat til stillinger. 

Dette gir en oss en unik kompetanse om ulike veier til målet om fast ansettelse. Denne kompetansen benyttes i våre kurs og workshop for personer i utenforskap. 

Med oppvekst i utlandet og yrkeserfaring i internasjonale miljøer, har jeg fattet stor interesse for mangfoldsbegrepet. Elementer fra dette trekkes inn i våre kurs og workshop.

Vi tilbyr et bredt spekter av både skreddersydde kurs og egne bedriftsinterne kurs. Våre kurs og workshop retter seg både mot personer i jobbsøk og omstilling, samt bedrifter og organisasjoner.

Metode:
De skreddersydde kursene og workshopene tar utgangspunkt i Addie modellen. Det vil si at innholdet til kursene skreddersys til kundens uttrykte behov, ønsker og opplevd mestring innen de gitte temaene. Addie modellen består av følgende faser: analyse, design, utvikling, implementering og evaluering. 

I undervisningen legges det opp til ulike former for læringssystemer: Forelesning, case, workshop, gruppearbeid og fremførelser.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Krister Lundbo.jpg

Krister Lundbo

Telefon: 473 80 780

bottom of page