top of page
NEW-USE logo.png

NewUse

NewUse ble etablert som en hjelpeorganisasjon i Hikkaduwa, Sri Lanka i 2016. Gjennom frivillig arbeid, innsamling av donasjoner, etablering av bruktbutikk og tilbud om arbeidspraksis til befolkningen, har NewUse bidratt med å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner med å kunne forsørge seg selv. Overskuddet fra butikken har gått uavkortet til hjelpeprosjektet, i form av støtte til bosted, utdannelse, førerkort og innkjøp av essensielle artikler - alt for å hjelpe befolkningen med å forsørge seg selv.

 

Året etter, i 2017, ble NewUse etablert i Sandefjord. Den gang holdt vi til i et lite lokale i sentrum, men målet var det samme; vi ønsket å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner med å skape og bidra til et verdig liv. Gjennom arbeidstrening, praktisk og teoretisk undervisning, oppfølging og støtte har NewUse vært en bidragsyter til at innvandrere har kommet i fast arbeid, nye lokale bedrifter har blitt etablert, og både sosioøkonomiske, samfunnsøkonomiske og helserelaterte utfordringer har blitt redusert.

 

I dag er vi lokalisert på Skiringssal, i et større verksted der vi har mulighet til å hjelpe flere. Vi har merket oss behovet for økt digital kompetanse, og har dermed ansatt en veileder og lærer for å kunne utvide tilbudet her hos oss. Vi er opptatt av mennesker og vi er opptatt av mangfold. Det er derfor viktig for oss at våre ansatte både har faglig innsikt og et brennende engasjement for å hjelpe andre.

 

I NewUse er vi opptatt av miljøet, bærekraft og sirkulær økonomi. Derfor er det meste av våre maskiner og materialer gjenbruksartikler fra lokale produsenter og samarbeidspartnere. Med vår brede kunnskap og våre store verksteder tilbyr vi også reparasjon, restaurering og vedlikehold av dine produkter. Vi ser verdien av gjenbruk, og ønsker å ta del i dugnaden for å hjelpe miljøet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

jørn newuse.webp

Jørn Hammelow-Berg

Telefon: 930 61 255

bottom of page